Instalación fotovoltaica de 5,6 KWP con conexión a red para autoconsumo en zonas comunes.

Módulos o paneles solares AXITEC ENERGY

Inversor fotovoltaico KOSTAL

Telde. Gran Canaria.