Instalación fotovoltaica de 5,3 KWP con conexión a red para autoconsumo doméstico.

Módulos o paneles solares AXITEC ENERGY

Inversor fotovoltaico SMA

Maspalomas. Gran Canaria.