Instalación fotovoltaica de 4,84 KWP con conexión a red para autoconsumo doméstico.

Módulos o paneles solares SHARP

Inversores fotovoltaicos HUAWEI  SUN2000-2KTL / SUN2000-3KTL

Hoya Andrea. Gran Canaria.

Backgr_footer_1260px_235px.png