Instalación fotovoltaica de 2,97 KWP con conexión a red para autoconsumo doméstico.

Módulos o paneles solares AXITEC ENERGY

Inversor fotovoltaico KOSTAL

Almatriche. Gran Canaria.