Instalación fotovoltaica de 24,00 KWP con conexión a red para autoconsumo en centro escolar.

Módulos o paneles solares AXITEC ENERGY

Inversor fotovoltaico SMA

Tafira. Gran Canaria.

Backgr_footer_1260px_235px.png