Instalación fotovoltaica de 13,00 KWP con conexión a red para autoconsumo en cofradía de pescadores.

Módulos o paneles solares SHARP

Inversor fotovoltaico AZZURRO SOFAR SOLAR

Mogán. Gran Canaria.