Instalación fotovoltaica de 11,00 KWP con conexión a red para autoconsumo en cofradía de pescadores.

Módulos o paneles solares SHARP

Inversor fotovoltaico AZZURRO SOFAR SOLAR

Juan Grande. Gran Canaria.