Instalación fotovoltaica de 10,6 KWP con conexión a red para autoconsumo doméstico.

Módulos: SHARP

Inversor: SMA

Tafira Alta. Gran Canaria.